Domänen är registrerad för en av Lawebbs kunder
och kommer pekas om till kundens sida så fort den är klar.